Εγγραφές / Φοίτηση

Στη σελίδα υπάρχουν πληροφορίες για:

ΝΕΟ     Εγγραφές σχολ. έτους 2021-22

– Τις εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-21.

Η εγκύκλιος των εγγραφών για το σχολικό έτος 2020-2021

– Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού (χάρτης)

– Τον Σχολικό Οδηγό για τη λειτουργία του σχολείου και τη φοίτηση των μαθητών.