Επισκόπηση Erasmus+ LOCAL TREASURES: LET’S SHARE THE BEST THINGS 2017-2020

Το σχολείο μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ LOCAL TREASURES: LET’S SHARE THE BEST THINGS με συντονίστρια χώρα την Πολωνία και συμμετέχοντα σχολεία από Λετονία, Ρουμανία και Πορτογαλία. Το πρόγραμμα είχε τριετή διάρκεια, Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις προς όλες τις χώρες, ενώ η Ελλάδα υποδέχθηκε τους εταίρους μαθητές και εκπαιδευτικούς δύο φορές (Σεπτέμβριος 2018, Μάιος 2019). Μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος και τα αποτελέσματα  των εργασιών έχουν συγκεντρωθεί στην πλατφόρμα padlet με τη μορφή flipbooks, powerpoint presentations και βίντεο στον σύνδεσμο  https://padlet.com/AgapiDendaki/72p2tzoeyn9p

Made with Padlet