Οδηγίες για τις εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2014. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15-30 Μαΐου 2020.

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω κορονοϊού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : mail@1dim-n-psych.att.sch.gr

Παρακαλούνται οι γονείς να δηλώσουν το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνση τους ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι γονείς θα προσέλθουν στο σχολείο μετά από τηλεφωνική πρόσκληση της Δ/νσης σε προκαθορισμένη ώρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παραλαβή βεβαίωσης εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναγράφοντα το επώνυμο μαθητή/τριας,  το όνομα μαθητή/τριας, το όνομα πατέρα και το  όνομα μητέρας και η  ημερομηνία γέννησης του μαθητή/τριας, ώστε να αναζητηθεί από το σχολείο το πιστοποιητικό γεννήσεως.

2. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή κατάθεση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.Το Ατομικό ΔελτίοΥγείαςΜαθητή, Α.Δ.Υ.Μ.

4.Πρόσφατη  βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (εκδίδεται μέσω του TAXISnet). Η διεύθυνση της κατοικίας πρέπει να βρίσκεται στα όρια της σχολικής περιφέρειας. ΟΡΙΑ

5.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου η οποία εκδίδεται  από το Νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής /τρια.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό́ ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές της Α´τάξης μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερουςεπαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 10 μαθητές.

Η εγκύκλιος των εγγραφών για το σχολικό έτος 2020-2021