Υποβολή αιτήσεων για παράλληλη στήριξη, στήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2020-21

Με την παρακάτω εγκύκλιο μπορείτε να ενημερωθείτε για την υποβολή αιτήσεων από τους γονείς μαθητών που χρήζουν παράλληλης...