Υποβολή αιτήσεων για παράλληλη στήριξη, στήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2020-21

Με την παρακάτω εγκύκλιο μπορείτε να ενημερωθείτε για την υποβολή αιτήσεων από τους γονείς μαθητών που χρήζουν παράλληλης στήριξης, στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2020-21.

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Αίτηση Γονέα/κηδεμόνα