Ενημέρωση για την πλατφόρμα edupass

Αγαπητοί Γονείς,

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών self-test, σας παρακαλούμε να τα δηλώνετε στην πλατφόρμα εγκαίρως, ιδανικά πριν τις 7:30 κάθε Τρίτη και Παρασκευή ή έστω μέχρι τις 8:00. Με αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος της δήλωσης στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/   θα έχει γίνει πριν φτάσουν τα παιδιά στο σχολείο και η επιβεβαίωση θα γίνεται την πρώτη διδακτική ώρα μέσα στην τάξη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η διενέργεια του τεστ μέσω της καταχώρισής του στην πλατφόρμα, ο νόμος ορίζει ότι το παιδί δεν μπορεί να παραμένει στο σχολείο και θα καλείστε να το παραλάβετε.

Από τη Δ/νση