Λήξη σχολικού έτους 2020-21

Την Παρασκευή 25/6/2021 θα παραδοθούν οι τίτλοι προόδου από τους υπεύθυνους των τμημάτων.

Για τις τάξεις Α’ – Ε’ μπορείτε να προσέρχεστε από 8.15 έως 9.15 π.μ.

Για την ΣΤ’ τάξη από 9.30 – 10.30 π.μ.

Οι μαθητές παραλαμβάνουν το έντυπο και αποχωρούν με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!