Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης, συνεκπαίδευσης, στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι εστάλη από το ΥΠΑΙΘ η υπ. αρ. 65491/Δ3/7-6-2021 εγκύκλιος σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-22.

Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των
μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και εκ νέου από την Τετάρτη 1/9/2021 έως και την Τετάρτη 20/10/2021.

Παρακάτω θα βρείτε την εγκύκλιο και το υπόδειγμα αίτησης γονέα: