“Ο Πολίτης του Αύριο, Εγώ, ένας Ενεργός Πολίτης” από τους μαθητές της Ε΄τάξης

Στην παρέα μας (Ε3), μαθαίνουμε για να τον ρόλο μας ως πολίτες. Μελετάμε μαζί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Μαθαίνου­με για την  οργάνωση της Πολιτείας και του Κράτους.

Οι γνώσεις αυτές μας βοηθούν στις αποφάσεις που παίρνουμε για ζητήματα που αφορούν εμάς και τους άλλους. Ενεργούμε όλοι μαζί και δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που μας απασχολούν.

Συνεργαζόμαστε και βρίσκουμε τρόπους δράσης για να έχουμε μια κοινωνία με ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες που ενδιαφέρονται για το αύριο.

    “Ο Πολίτης του Αύριο,  Εγώ, ένας Ενεργός Πολίτης” είναι ο τίτλος της δράσης που θα παρουσιάσουμε μαζί με το δάσκαλό μας Γιώργο Τόλια, στην εκδήλωση του προγράμματος που συμμετέχει το Ε3.