Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών

Αγαπητοί γονείς,
σας υπενθυμίζουμε ότι για το μήνα Ιούνιο η είσοδος των μαθητών στο σχολείο ξεκινά στις 8 π.μ. και όχι νωρίτερα, γιατί δε λειτουργεί η πρωινή ζώνη. Οι μαθητές δεν αναμένουν ούτε συγκεντρώνονται στο προαύλιο αλλά κατευθύνονται στις αίθουσες διδασκαλίας όπου τους υποδέχονται οι εκπαιδευτικοί.
Στο σχόλασμα οι μαθητές ξεκινούν να παρατάσσονται στις δύο πόρτες εξόδου από τις 13:13 διαδοχικά ανά τμήμα ξεκινώντας από την Α τάξη, ώστε η αποχώρηση να ολοκληρώνεται σταδιακά, χωρίς συνωστισμό.