Δραστηριότητες ενίσχυσης δεξιοτήτων και ενδυνάμωσης από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά, προτείνει το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Μια ακόμη πρόταση του ίδιου φορέα είναι οι Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.