Πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης από 27/4/2020 έως 8/5/2020

Το παρακάτω αποτελεί το πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης για τις επόμενες δυο εβδομάδες (από 27­/4/2020 έως 8/5/2020).

Παράλληλα με τη σύγχρονη εκπαίδευση πραγματοποιείται και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Η επιλογή σύγχρονης, ασύγχρονης ή συνδυασμού τους έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών.

Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από 27/4 έως 8/5//2020