Ανάρτηση εγκυκλίου για την παροχή ηλεκτρονικών συσκευών

Στον παρακάτω σύνδεσμο, σας κοινοποιούμε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.

Εγκύκλιος