Διεξαγωγή Ημερίδας στο σχολείο μας: «Αντιμετωπίζοντας τη Διαφορετικότητα στη Σχολική Τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Την Τετάρτη 26/2/2020, κατόπιν πρόσκλησης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 στη Β’ Αθήνας, κυρίας Ευτυχίας Παπαχρίστου, το σχολείο μας φιλοξένησε περίπου 100 καθηγήτριες Αγγλικών που υπηρετούν στη Β’ Αθήνας για μια ημερίδα με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τη Διαφορετικότητα στη Σχολική Τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» με εισηγήτριες την κ. Έλενα Μανιάτη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 στο 2ο ΠΕΚΕΣ Αθήνας και την εκπαιδευτικό ΠΕ06 του σχολείου μας κ. Αγάπη Δενδάκη.

Μετά το καλωσόρισμα των εκπαιδευτικών από τη διευθύντρια του σχολείου μας κ. Ορσαλία Γερακίνη, η κ. Παπαχρήστου άνοιξε την ημερίδα τονίζοντας τη σημασία τής επιμόρφωσης σε θέματα συνεκπαίδευσης και διαφορετικότητας, τα οποία στην ξενόγλωσση τάξη παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση.

Στην εισήγησή της με θέμα «Παιδαγωγικοί άξονες στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας», η κ. Έλενα Μανιάτη έθιξε θέματα όπως η παιδαγωγική διάσταση του ξενόγλωσσου μαθήματος, η διαχείριση της τάξης και η επικοινωνία με τους γονείς.

Κατόπιν, η κ. Αγάπη Δενδάκη, στην εισήγησή της με θέμα «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Συνθήκες και στρατηγικές», αρχικά παρουσίασε εν συντομία το θεωρητικό πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στις σύγχρονες συνθήκες συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συνέχισε με την παρουσίαση συγκεκριμένων στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη σε ρεαλιστικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Στρατηγικές όπως η ευέλικτη ομαδοποίηση, η διαφοροποίηση περιεχομένου-διαδικασίας-αξιολόγησης, οι μέθοδοι PBL(project-basedlearning) και GBL (game-basedlearning), η διαβαθμισμένη διδασκαλία, η λειτουργική ενσωμάτωση των ατομικών χαρακτηριστικών των παιδιών (ετοιμότητα, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ) στη λήψη διδακτικών αποφάσεων, παρουσιάστηκαν με πρακτικό τρόπο και με παραδείγματα, έτσι όπως εφαρμόζονται στο σχολείο μας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία τίθεταιστην υπηρεσία της διδασκαλίας και της μάθησης -ένας τομέας στον οποίο το σχολείο μας πρωτοπορεί και καινοτομεί, χάρη στη χρήση των ανάλογων υποδομών που διαθέτει.

Κλείνοντας, οι συντονίστριες κ. Παπαχρίστου και κ. Μανιάτη έκαναν αποτίμηση της ημερίδας, ενώ η διευθύντρια κ. Γερακίνη ευχαρίστησε από καρδιάς την κ. Παναγιώτα Θανάσουλα, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για την ολοήμερη παρουσία της και τη στήριξή της με την επιμέλεια του μπουφέ που προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες.

Δείτε βίντεο από το κλείσιμο της ημερίδας: https://drive.google.com/file/d/1gtQXpRKKQ5EKJkQcTydodXau0EwpnsKq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D4nuy11_GUXryCoAJnsIHvXgeMvhBf8V/view?usp=sharing