Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κινηματογραφικό αρχείο ή αλλιώς από το χθες στο τώρα”

Στις 29/1/2020 οι μαθητές της Ε΄ τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κινηματογραφικό αρχείο ή αλλιώς από το χθες στο τώρα”, στο χώρο του σχολείου μας, με την κ. Γιάννα Δεληγιάννη, ιδρύτρια της cinemathesis. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κινούμενης εικόνας, με το πώς ο κινηματογράφος μετεξελίχθηκε σε τέχνη, με τις αλλαγές που συνέβησαν κατά την πάροδο των ετών καθώς και με τα διάφορα κινηματογραφικά είδη. Επίσης, παρουσιάστηκαν τεχνικές δημιουργίας βίντεο και λήψης πλάνων, ενώ τα παιδιά δημιούργησαν ιστορίες στο δικό τους storyboard.

You may also like...