Δραστηριότητες Αγγλικών

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται δραστηριότητες των μαθητών της ΣΤ΄τάξης στο μάθημα των Αγγλικών. Οι δραστηριότητες συνδέονται με τις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου και αποτέλεσαν οργανικό μέρος του μαθήματος με βάση τις αρχές της Διαφοροποημένης Διδασκαλίας. Ως βασικές μέθοδοι εργασίας επιλέγησαν οι στρατηγικές της ευέλικτης ομαδοποίησης και της διαβαθμισμένης διαδασκαλίας καθώς και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης.

Οι δραστηριότητες του ΣΤ’1 είναι:

 • st1 – at the hotel
 • st1 – at the restaurant
 • st1 – book reviews
 • st1 – poems
 • st1 – translations
 • st1_comics_Daniel-Angel-Tasos

img005

 

img006

 

και του ΣΤ’2 είναι:

 • st2 – on USA
 • st2 – at the open market
 • st2 – at the restaurant
 • st2- snapshot – group work
 • ST2_WORKING ON PERSONALITY ADJECTIVES