Λαογραφική έκθεση των μαθητών της Β’ Τάξης του σχολείου μας

Την Τρίτη 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε λαογραφική έκθεση από τους μαθητές της Β’ Τάξης του σχολείου μας.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό με αντικείμενα της έκθεσης: