Τα έργα της καραντίνας – ΣΤ’ ΤΑΞΗ

Τι μας κάνει πιο ευτυχισμένους, οι εμπειρίες ή τα αντικείμενα;
Από ποια χέρια παράγονται τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε;
Πώς αποτυπώνεται η κατανάλωση στην τέχνη;
Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της κατανάλωσης;
Ποιες είναι οι αγοραστικές συνήθειες των συμμαθητών μας;
Θα ήξερα τι να πω σε ένα μαγαζί στην Αγγλία;
Αυτά τα ερωτήματα επιχείρησαν να απαντήσουν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων στον 2ο εγκλεισμό τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Ερεύνησαν θέματα αγορών και κατανάλωσης, σύμφωνα με το περιεχόμενο του 2ου κεφαλαίου του βιβλίου Αγγλικών. Δούλεψαν συνεργατικά και δημιουργικά και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους αποτυπώθηκε σε ένα συλλογικό ebook.

Από τις τάξεις Αγγλικών της κ. Αγάπης Δενδάκη.