Ψηφιακή λαογραφική έκθεση Β΄τάξης

Η έκθεση αυτή δημιουργήθηκε σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης, τον Μάρτιο του 2021, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας Β΄τάξης, στην ενότητα «Μες στο μουσείο». Με αφορμή την προτεινόμενη δραστηριότητα για τη δημιουργία μιας μικρής λαογραφικής έκθεσης στην τάξη, αποφασίσαμε να τη δημιουργήσουμε ψηφιακά λόγω της εξ αποστάσεως λειτουργίας των σχολείων