Εορτασμός εθνικής επετείου

Την Τρίτη 27/10/2020 θα λάβουν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις ανά τμήμα.

Προσέλευση: 8:15 π.μ.

Αποχώρηση: 10:00 π.μ.

Το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει.