Διαχείριση πιθανών ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID -19 στη σχολική κοινότητα

Αγαπητοί γονείς,

Σε συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεων με θέμα τη διαχείριση  πιθανών ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID -19 στη σχολική κοινότητα επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 • Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID -19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων /κηδεμόνων.
 • Ο γονέας /κηδεμόνας απευθύνεται στον θεράποντα ιατρό για ιατρική αξιολόγηση.
 • Εάν το παιδί χαρακτηριστεί  ως ύποπτο για λοίμωξη  COVID -19  χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. Εν αναμονή του αποτελέσματος του μοριακού τεστ το παιδί παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση.
 • Σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό ο γονέας ενημερώνει άμεσα τη  διευθύντρια  του σχολείου. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημερου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών ) και την ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.
 • Σε περίπτωση που το τεστ είναι αρνητικό το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών ) και την ύφεση των συμπτωμάτων του καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Η επιστροφή του παιδιού στο σχολείο σε περίπτωση που δεν χαρακτηρίζεται ως ύποπτο κρούσμα  γίνεται:

Α. Με ιατρική βεβαίωση για ύπαρξη εναλλακτικής διάγνωσης, που ορίζει το χρόνο επιστροφής  ή

Β. Μετά την παρέλευση  10ημερου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.

Συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη COVID -19

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:

 • πυρετός
 • βήχας.

 Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι (με ή χωρίς πυρετό):

 • Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
 • Μυαλγίες
 • Ρίγος
 • Πονοκέφαλοs
 • Καταβολή δυνάμεων
 •  Δυσκαταποσία
 • Απώλεια γεύσης ή οσμής με αιφνίδια έναρξη
 • Ναυτία / έμετος
 • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Η Δ/ντρια

Γερακίνη Ορσαλία