Ενημέρωση γονέων για τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς,

θα σας παρακαλούσαμε να μην επιχειρείτε ακόμη να εισέλθετε στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για να μην κατακλύζεται η Τεχνική Υποστήριξη (Help Desk) και οι σχολικές μονάδες με περιττά ερωτήματα αλλά και για να μπορέσουν να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες  σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο.
Θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα  ηλ. ταχυδρομείου και από την ιστοσελίδα του σχολείου   για την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για τον τρόπο εισόδου των μαθητών στις δυο διαθέσιμες πλατφόρμες https://eclass.sch.gr/ και http://e-me.edu.gr/