Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19 Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς

Ο παρακάτω οδηγός του Τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α περιλαμβάνει χρήσιμες επισημάνσεις για τους γονείς σχετικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων κατά την δύσκολο περίοδο που περνάμε. Για να διαβάσετε το κείμενο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19 Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς