Έναρξη λειτουργίας Ολοήμερου 14/9/2018

Την Παρασκευή 14/9/2018 θα λειτουργήσουν όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος έως τις 15:00.

Παρακαλούμε τα παιδιά να φέρουν μαζί τους πρόχειρο φαγητό, που δεν θα χρειάζεται ζέσταμα, καθώς δε θα λειτουργησει η τραπεζαρία.