Εβδομάδα Πληροφορικής: ‘Ωρα Κώδικα (11-17 Οκτωβρίου 2014)

Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε παιχνιώδης δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας Προγραμματισμού! Οι μαθητές όλων των τάξεων γνώρισαν  βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή “Η Ώρα του Κώδικα” (Hour of Code), http://learn.code.org/. Στόχος της  συμμετοχής αυτής είναι να μάθουν οι μαθητές μας μέσα από το παιχνίδι  την αξία της δημιουργίας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως εργαλείο.