Αποχαιρετώντας τη ΣΤ τάξη…

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης αποχαιρετούν το δημοτικό σχολείο και συνεχίζουν το ταξίδι της ζωής και της γνώσης...