Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το Σχολ. έτος 2022-23

Έντυπο Αίτησης Εγγραφής στο Ολοήμερο

Για την εγγραφή μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα δεν χρειάζεται καμιά βεβαίωση εργασίας από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να εγγραφούν.

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους γονείς και να παραδοθεί από τους μαθητές στον εκπαιδευτικό της τάξης τους μέχρι την Παρασκευή 6/5/2022.

Είναι σημαντικό να γίνουν οι εγγραφές του ολοήμερου εγκαίρως γιατί γίνεται ο προγραμματισμός και η δημιουργία των τμημάτων για φέτος από τώρα τον Μάιο και παράλληλα τοποθετούνται εγκαίρως οι εκπαιδευτικοί, αποφεύγοντας ελλείψεις δασκάλων τον Σεπτέμβριο. 

Από τη Δ/νση