“Κάνε τη Διαφορά” : Δράση των μαθητών του σχολείου μας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Με αφορμή την Ημέρα κατά της σχολικής βίας και εκφοβισμού, οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε δίμηνη δράση με τίτλο “Κάνε τη Διαφορά” και στόχο την ευαισθητοποίηση τους για το θέμα και την ενίσχυση του σεβασμού και την ομαδικότητας. Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής μπορείτε να δείτε στο e-book που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό:


https://read.bookcreator.com/FCOgdlbRplN4N8cMf9KcjfPUnL63/a–bjAl9S4e8rV6OtcGkWg