Διευκρινίσεις για την Πρωινή Ζώνη

Η προσέλευση στο τμήμα της Πρωινής Ζώνης γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα 7:00-7:15 καθώς ακολουθεί η ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00). Υπενθυμίζουμε ότι στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν και στο Ολοήμερο πρόγραμμα.