Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε την εγκύκλιο και το ΦΕΚ που αφορά στη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Επισημαίνεται ότι οι κηδεμόνες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στον/στη
Διευθυντή/ντρια /Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την
Τετάρτη 12-05-2021
.