Επίδοση βαθμολογίας Α΄τριμήνου

Την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 13:20 θα πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων και θα επιδοθεί η βαθμολογία του Α΄τριμήνου. Οι εκπαιδευτικοί θα δεχθούν τους γονείς στις αίθουσες διδασκαλίας και στο γραφείο διδασκόντων.