Διευκρινίσεις για την Πρωινή Ζώνη

Η προσέλευση στο τμήμα της Πρωινής Ζώνης γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα 7:00-7:15 καθώς ακολουθεί η ώρα...