ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eTwinning ” HEUREUX DE VOUS CONNAîTRE!”

Μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, με την καθηγήτρια κ. Δήμητρα Μέρμηγκα, συμμετείχαν στο πλαίσιο του...