Διαχείριση πιθανών ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID -19 στη σχολική κοινότητα

Αγαπητοί γονείς, Σε συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεων με θέμα τη διαχείριση  πιθανών ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID -19...