Έναρξη Ολοήμερου προγράμματος

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 16/9/2020 και την με τήρηση των μέτρων που προβλέπονται. Το γεύμα των μαθητών/τριών θα παρασκευάζεται στο...